Ko smo mi, zapravo?!
Ne znam.... Zato i stvaram dela, koja su plod traganja za Božanstvom u nama, i slikam priču čoveka...
U svakom treptaju boje, tracku svetla, ja osecam ljubav. Sve je ljubav i ona mi znaci sve. A boja i svetlost? To su njeni odrazi u Univerzalnom. Mit je odraz coveka. Njegova boja je plava, simbol je trougao. Kompozicija trougla nastaje iz logaritma, progresijom njegove spirale stvara se boja...

I kada pomislim da je sve znano, da nema šta da se kaže više, shvatim da se svet otkriva iznova i da traje, da se razvija i daje. I ja, ociju uprtih u buducnost, pratim tu svetlost misticnu i blistavu punu tajni i odgovora i tako, nanovo, nastavlja se moje traganje za Univerzalnim.
Jasmina Ilić